Họ có âm mưu và thông đồng với nhân viên của công ty công nghệ thông tin CNTT.

SBU tiết lộ rằng, hoạt động của các quan chức mới được bổ nhiệm của Cục Thuế Nhà nước đưa hơn 500 triệu hryvnia vào bóng tối mỗi tháng.

Họ đã thực hiện các hành động trái pháp luật với thông tin chính thức, cơ quan báo chí của SBU đưa tin.

“Bằng cách này, những kẻ tấn công đã tạo điều kiện cho một số nhóm” chuyển đổi tiền “để phá vỡ hệ thống giám sát tự động công việc đánh giá các mức độ rủi ro khác nhau và để tránh phải trả thuế ở quy mô đặc biệt lớn”, Cục An ninh Ukraina xác định.

Để thực hiện kế hoạch của họ, các quan chức của bộ phận thanh toán và dịch vụ công nghệ thông tin, bộ phận giám sát các hoạt động và thu nhập rủi ro, cũng như nhân viên của Sở thuế vụ ở Kyiv,
Lviv, Nikolaev, Volyn và Donetsk và Kyiv đã tham gia vào một âm mưu với các chủ sở hữu của công ty CNTT.

Công ty này đang phát triển phần mềm thích hợp cho Cục thuế vụ và vì thế biết thuật toán tài nguyên thông tin điện tử của Cục thuế. Khi các nhà phát triển hệ thống bảo vệ cho các tài nguyên này, các thương nhân đã được tạo cơ hội để đảm bảo hình thành tín dụng thuế bất hợp pháp với thuế VAT cho các chủ thể kinh doanh trong khu vực thực của nền kinh tế.

Để làm điều này, hơn 300 công ty giả tạo được kiểm soát bởi các nhà tổ chức đã được sử dụng, thông qua việc tiến hành các hoạt động hàng loạt và thay thế phạm vi hàng hóa và dịch vụ, tạo thành một khoản tín dụng thuế cho khách hàng.

Cơ quan báo chí Cục thuế vụ đã xác nhận thực tế của các hành động điều tra, nhưng nhấn mạnh rằng không có cuộc lục soát nào được thực hiện bởi người đứng đầu Cục thuế vụ mới Sergei Verlanov hoặc người đứng đầu các đơn vị thuế vụ khác.

Nhớ lại, vào ngày 15 tháng 1, người đứng đầu Cục thuế Thuế Nhà nước, Sergei Verlanov, đã có một cuộc họp báo ngắn cho các nhà báo ở Odessa, nơi chỉ cho phép đại diện của 1 trong số 1 1 cơ quan báo chí có mặt và 1 kênh Inter được phép tiếp cận.

Theo báo “Dumskaya”, các phóng viên và nhà điều hành của ít nhất tám cơ quan báo chính và kênh truyền hình, bao gồm “Duma”, “Duma TV”, “Pushkinskaya”,
“Biên tập” và “Kênh 5″ không được phép vào tòa nhà sở thuế trên đường Seminarskaya”, “Ukrainska”. Người bảo vệ nói rằng ông chỉ cho các nhà báo có tên trong danh sách.

Mới đây cục thuế đã cách chức lãnh đạo thuế vụ tại tỉnh Odesa. Thủ tướng Goncharuk nói không có tham nhũng ở cấp cao những thiết nghĩ quy mô 500 triệu 1 tháng thì đó là một quy mô rất lớn.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề