Như “Người Việt Ukraina” đã đưa tin, tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã thông báo giai đoạn mới hoạt động của Nhóm tiếp xúc ba bên về điều tiết tình hình Donbass bao gồm thành lập các phân nhóm nhằm mục đích thực hiện các thỏa thuận ở Minsk. Cả Nga và Ukraina đã cử những đại diện tham gia vào các phân nhóm: chính trị, an ninh, xã hội và kinh tế. Cụ thể các phân nhóm này sẽ làm gì? Tổng thống Petro Poroshenko đã thông báo trong một cuộc gặp gỡ tại phủ tổng thống với các đại diện phân nhóm.

Tổng thống Poroshenko gặp gỡ các đại diện của Ukraina trong nhóm tiếp xúc Minsk ngày 5 tháng 5 năm 2015

Trong cuộc gặp gỡ các địa diện được Ukraina cử vào các phân nhóm tổng thống Poroshenko đã chỉ ra những nhệm vụ của các đại diện này. Ông Poroshenko nhấn mạnh: “Không có đảo cán bộ, cũng không có thay đổi thể thức và không có rút lui nào khỏi các thỏa thuận Minsk đều không được phép, và không cần thiết… Không có chuyện xem xét lại các thỏa thuận Minsk từ phía Ukraina cũng như từ phía các cộng sự quốc tế của chúng ta đều không được phép.
Chúng ta cứng rắn đòi những bên ký kết các thỏa thuận Minsk, trước hết là phía Nga phải thống qua các biện pháp có hiệu lực để các thỏa thuận Minsk được thực hiện đầy đủ”.

• Phân nhóm về các vấn đề chính trị cần phải hỗ trợ chuẩn bị bầu cử địa phương được tiến hành theo các thỏa thuận Minsk một cách có chất lượng tương ứng với luật pháp Ukraina và các đòi hỏi của tổ chức OSCE. Cần thiết phải bảo đảm hoạt động của các chính đảng, nguyên lý tranh đua của những người tham gia quá trình chính trị, giải trừ các băng vũ trang bất hợp pháp, phục hồi hoạt động của các hãng báo chí Ukraina, đưa trở lại địa phương các đại diện của Ủy ban bầu cử trung ương và hình thành các ủy ban bầu cử địa phương, công tác của các quan sát viên quốc tế.
“Và cần phải chấm dứt những câu chuyện nói rằng đã có bầu cử. Không có bầu cử nào ở đó đã được tiến hành. Bầu cử kiểu “chém gió” (Faked) ngày 2 tháng 11 2014 đã đưa tình hình tới ngõ cụt và thực tế đã hủy hoại việc thực hiện hai điểm đầu tiên của các tài liệu Minsk”, – tổng thống Poroshenko nói.

• Phân nhóm về các vấn đề nhân đạo phải xúc tiến việc phóng thích tất cả các con tin. “Một vấn đề riêng nữa đó là logistic, giữ và phân phối có hiệu quả trợ giúp nhân đạo tại những khu vực bị nạn ở Donbass”, – tổng thống lưu ý. Điều này liên quan tới trợ giúp nhân đạo của Ukraina và của quốc tế. Đồng thời Poroshenko đòi bảo đảm sao cho các “đoàn cứu trợ” nga phải đi qua những nơi do Ukraina kiểm soát trên biên giới và tuân thủ các thủ tục quốc tế.
• Phân nhóm về các vấn đề kinh tế xã hội phải làm việc phục hồi Donbass.
Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng các phân nhóm theo đề tài không thông qua bất kỳ tài liệu bắt buộc nào, bởi vì đó là thẩm quyền tuyệt đối của Nhóm tiếp xúc ba bên. “Không một phân nhóm theo đề tài nào, không phải nhóm tiếp xúc ba bên thảo luận các vấn đề nằm ngoài khuôn khổ của các thỏa thuận Minsk”, – tổng thống Poroshenko nhấn mạnh.
• Trước đó đã thông báo rằng cuộc gặp gỡ Nhóm tiếp xúc về chấm dứt chiến tranh ở Donbass dự định được tiến hành ở Minsk vào ngày 6 tháng 5, vào buổi chiều.
***
Hoàng Xuân Kiểm, Nguồn “Liga.net”.

»Cùng chủ đề