Hơn 2 tháng trước các nhà hoạt động chính trị Ucraina đã đưa ra khá nhiều dự đoán về tỷ giá giữa đồng Grivna & đồng đô-la trong phạm vi có thể nói tương đối rộng : từ 6 đến 20 grivna/ đô-la

Chiếm số lượng nhiều nhất là các nhà chính trị trong đó có nghị sĩ quốc hội Arshenhia Iashenhuk đều đưa ra dự đoán về tỷ giá giữa đồng Grivna & đồng đô-la sẽ đạt 20 grivna/ đô-la.

Theo ý kiến của ông Iashenhuk, tình hình xung quanh tỷ giá giữa đồng Grivna & đồng đô-la không có một sự giải thích mang tính chất kinh tế nào. Khi công việc đã được tiến hành để chuẩn bị nhận được tín dụng của IMF, dự kiến tỷ giá giữa đồng Grivna & đồng đô-la khoảng 6.7 grivna/ đô-la. Đồng thời khi đó ông đã khẳng định rằng nếu như vấn đề này xét trên phương diện chính trị thì tỷ giá giữa đồng Grivna & đồng đô-la có thể lên tới 20 grivna/ đô-la.

Đứng thứ hai: là các nghị sĩ quốc hội & ông Petr Paroshenko người đứng đầu hội đồng ngân hàng trung ương đưa ra dự đoán về tỷ giá là 7.7 grivna/ đô-la, tỷ giá này mang tính khách quan với chỉ số kinh tế hiện nay tại Ucraina, ông cũng cho rằng: Tình hình thương mại của Ucraina nói riêng đã suy giảm rõ rệt vì vậy khối lương ngoại tệ cần thiết cho nhà nước đã bị giảm, việc các nhà đầu tư hiện nay không muốn đầu tư thêm tại Ucraina cũng là tình hình chung trên toàn thế giới.

Theo dự kiến của thủ tướng Iula Trimoshenko thì tỷ giá thích hợp nhất là từ 6 đến 6.65 grivna/ đô-la tính từ đầu tháng 2/2009. Theo như lời phát biểu của bà Trimoshenco tại quốc hội: “Tôi muốn nói rõ rằng tất cả các tính toán tài chính, tình hình kinh tế trong nước hiện nay đưa ra tỷ giá thích hợp từ 6 đến 6.65 grivna/ đô-la hay nói chính xác hơn là không thể có giá trên 7 grivna/ đô-la, vì giá cao hơn là không thực tế, chỉ mang tính giả dối không dựa trên cơ sở tài chính & kinh tế”.Theo bà Trimoshenco với tỷ giá giữa đồng Grivna & đồng đô-la cao như hiện nay dẫn đến việc tăng giá các mặt hàng nhập khẩu như lương thực, sự gia tăng của nhiên liệu & dầu nhờn.

Ngân hàng quốc gia Ucraina vào giữa tháng 12 năm 2008 đã hưa hẹn sẽ nâng đồng grivna lên 6 grivna cho mỗi đồng đô-la. Nhưng cũng vào thời gian này theo thống đốc ngân hàng Voladimir Stenmakh người dân đã rút lại số tiền họ gửi ngân hàng là 8 tỷ đô-la.

Tổng hợp: Dũng Đoan