Thu nhập của các ngân hàng thương mại Ukraina trong các tháng 1-3 năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014 gia tăng 53,6%, tương đương 77,5 tỷ Hrivnia, chi phí gia tăng hai lần – ở mức 158,4 tỷ Hrivnia theo báo cáo kết quả quý I năm 2015 và như vậy thâm hụt 80,9 tỷ Hrivnia, website của NBU thông báo.

Theo thông tin của NBU, thu nhập của các ngân hàng thương mại trong các tháng 1-3 so với thời kỳ tương tự năm 2014 gia tăng lên 53,6% và đạt con số 77,5 tỷ Hrivnia, chi phí tăng lên 2 lần – đạt con số 158,4tyr Hrivnia.

Đồng thời NBU cho biết thêm, 80% lỗ được hình thành nên bởi các ngân hàng mất khả năng thanh toán, trong đó đã bị áp đạt hành chính tạm thời (của NBU). 
Kết quả tiêu cực hơn cả là các ngân hàng thương mại: “Nadra”, “Delta Bank”, “Imexbank” với tổng lỗ của riêng các ngân hàng này là 60 tỷ Hrivnia. 
Theo dữ liệu của Nhà điều tiết, lỗ của các ngân hàng đang làm việc trong quý I năm 2015 là 16,2 tỷ Hrivnia.

Cơ quan NBU lưu ý rằng kết quả tiêu cực của các ngân hàng được hình thành bởi khổi lượng chuyển đáng kể vào dự trữ cho những mất mát khả dĩ do giao dịch tích cực, kể cả đối với tín dụng cho người vay mà khả năng thanh toán của họ bị giảm sút. 

 Trong quý I năm nay các khoản chuyển vào dự trữ gia tăng lên 7,2 lần cao hơn khói lượng này trong cùng kỳ của năm ngoái. Khối lượng chủ yếu của dự trữ được hình thành vào tháng 2. Trong tháng 3 trên nền của sự ổn định trên thị trường ngoại hối tốc độ gia tăng số tiền đưa vào dự trữ đã chậm lại”, – trong thông báo nói.
Trong năm 2014 Hệ thống ngân hàng thương mại lỗ 52,966 tỷ Hrivnia.

DN ODESSA: Giá đô la tại thị trường tự do Odessa cuối ngày 23-4 là 23,1/1USD

Hoàng Xuân Kiểm
theo Unian

»Cùng chủ đề