Đảng cộng sản Ucraina, đảng xã hội-dân chủ (liên minh) Ucraina, đảng “Công bằng” và “Liên minh cánh tả” đã ký hiệp ước và tuyên ngôn thành lập khối bầu cử các lực lượng cánh tả và trung tả để tham gia tranh cử tổng thống.

Các văn bản trên được ký kết tại hội nghị họp hôm thứ hai tại Kiev các thủ lĩnh các đảng trên – bí thư thứ nhất đảng cộng sản Ucraina Petr Simonenko, thủ lĩnh đảng xã hội-dân chủ Yuri Zagorodnyi, chủ tịch hội đồng đảng “Công bằng” Stanislav Nikolaenko và thủ lĩnh đảng “Liên minh cánh tả” Vasily Volga.

Đại diện đảng xã hội chủ nghĩa Ucraina (SPU) tuyên bố, hôm nay họ sẽ không tham gia ký Tuyên ngôn thành lập khối cánh tả, mặc dù đảng này có tham gia quá trình thương lượng thành lập khối. Điều phối viên từ phía đảng XHCN, bí thư hội đồng chính trị SPU Alechsay Malinovski đã có thông báo về việc này.

Theo cơ quan báo chí của SPU cho biết, ông Malinovski nhận định, đại hội lần thứ 15 của SPU đã ra nghị quyết sẽ thành lập khối cánh tả sau kỳ bầu cử. “Phương hướng này hợp lý và dễ hiểu đối với cử tri. Các lực lượng cánh tả phải vào quốc hội với một liên minh mạnh, và bảo vệ quyền lợi của mọi người, bảo vệ các ưu tiên xã hội. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc hơn đối với chúng tôi. Hơn thế nữa, đã xuất hiện các ứng cử viên chủ chốt trong kỳ bầu cử, và tiếc là trong số đó không có đại diện của phe cánh tả”, – ông Malinovski nói.

Ông đồng thời cho biết, ký kết liên minh chỉ nhằm phục vụ cho cuộc tranh cử tổng thống là việc không lô gích, thêm vào đó, nhiều đề nghị (về việc Ucraina gia nhập Không gian kinh tế thống nhất, về quy chế ngôn ngữ quốc gia thứ hai cho tiếng Nga) không được các bên tham gia đàm phán liên minh ủng hộ. “Hiện còn chưa đạt được thái độ xây dựng trong tất cả các vấn đề, vì vậy vấn đề thành lập liên minh cánh tả mạnh nên được đặt ra trước kỳ bầu cử địa phương và quốc hội”, – ông Malinovski kết luận về quan điểm của mình.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề