Luật sư tin rằng, sẽ là không đúng luật nếu Viktor Yushchenko vừa làm tổng thống Ucraina, vừa là chủ tịch đảng “Ucraina của chúng ta”.

” Trong phần 4 Điều 103 của Hiến pháp quy định, tổng thống Ucraina không được là đại diện của bất kì tổ chức hoặc đảng phái nào, ví dụ như: là một hiệp hội hoặc văn phòng trong chính phủ hoặc của người dân, tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc công ty nào đó mà có mục đích tạo ra lợi nhuận,” – các luật gia nói.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, trong Điều 2 của Luật “Về các đảng chính trị của Ucraina” quy định: Một đảng chính trị được đăng ký theo luật là một hội tự nguyện của công dân, nếu người nào trong đảng chúng trúng cử vào ghế tổng thống thì phải từ chức các chức vụ nắm giữ trong đảng.

Trong khi đó, vào ngày 14-4, phó chủ tịch đảng “ Ucraina của chúng ta” Vladimir Moysyk lưu ý rằng việc trúng cử vào ghế tổng thống Ucraina mà không từ bỏ chức chủ tịch đảng không mâu thuẫn với Hiến pháp hoặc pháp luật hiện nay của đất nước.

«Không có bất cứ vấn đề gì về mặt pháp lý hoặc phát sinh các quan điểm chính trị xung quanh vấn đề này. Bởi vì thực tế Yushchenko đã không trực tiếp lãnh đạo đảng nữa », – Moysyk nhấn mạnh.

NNC
theo Unian