Ngày 1 tháng 7 tổng thống Ukraina Zelenskiy gọi sự độc quyền của không gian truyền
hình Ukraina bởi những người có quan điểm thân Nga là không thể được phép.

Tại Borispil tổng thống trả lời câu hỏi về kênh truyền hình “NewsOne” dự định hợp tác với kênh “Rossia 24” của Nga để thực hiện Cầu truyền hình vào ngày 12 tháng 7.

“Trong thời gian chiến tranh những người nào đó có những quan điểm không theo Ukraina lại có thể độc quyền kênh truyền hình Ukraina. Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này”, – Zelenskiy nói.

Tổng thống nhấn mạnh rằng, vấn đề này sẽ được điều tiết bằng pháp luật sau khi có quốc hội mới. “Không có bất kỳ sự độc quyền thông tin nào, độc quyền nào cũng không được phép. Những người như Medvedchuk chúng ta sẽ không cho độc quyền truyền hình ở Ukraina”, – ông Zelebskiy tuyên bố.

Ngày 7 tháng 7 nhà tuyên truyền Nga Dmitry Kiselyov tuyên bố rằng ngày 12 tháng 7 sẽ có Cầu truyền hình của kênh “Rossia 24” với kênh truyền hình Ukraina “NewsOne”.
Vì sự kiện này cơ quan công tố tối cao Ukraina đã khởi tố vụ án chống kênh truyền hình NewsOne. Cơ quan SNBOU đã giao cơ quan thực thi pháp luật bảo vệ không gian truyền thông của Ukraina.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề