Trên mạng xã hội Viber của bà con Làng Sen mấy hôm nay liên tục những câu hỏi, sao không ai tổ chức tết thiếu nhi cho các cháu?. rồi cũng có người trả lời, Hội có tổ chức cho các cháu đi dã ngoại qua đêm mà nhiều người không đăng ký, rồi cũng có ý kiến các cháu mà đi qua đêm thì ai  giám cho đi, ừ thi các cháu lớn từ 9 đến 14 tuổi có thể đi được còn lại chúng ta có cả trăm cháu dưới 8 tuổi sao không lo cho các cháu?.Ở đây các con cháu chúng ta quá thiệt thòi rồi?

Tiết mục tập hát của nhi đồng Làng Sen hôm 24-5-2017

Thế là bà con tự hô hào nhau, họ không tổ chức thì mình tự lo cho con cháu mình, rồi hàng chục, hàng trăm bà con Làng sen đều nhiệt tình ủng hộ, mọi người thống nhất trẻ em đóng 250 gờ ríp, người lớn đóng 300 gờ ríp, chỉ trong 2 ngày đã có 130 cháu và 125 người lớn đã đăng ký tham gia, Tổng cộng đã đăng đến hôm nay là 255 cả người lớn và trẻ con, danh sách sẽ còn tiếp tục tăng, mọi người họp bàn và quyết định sẽ tổ chức tại nhà  hàng Hương Sen vào lúc 18h thứ 4, ngày 31-5-2017, mấy ngày hôm nay bà con tự tập chung và cho các cháu tập văn nghệ và thông nhất về công tác tổ chức,và nội dung chương trình, họ phân công nhau mỗi người một việc.

Mọi công tác tổ chức kể cả tiền bạc thì bà con lo được, bây giờ mọi người lo nhất là không có cán bộ để phát biểu căn dặn các cháu, có người còn nói rằng lo gì? cả cộng đồng người Việt tại Odessa có hơn 200 cán bộ to nhỏ, làm gì chúng ta không nhờ được một người đến phát biểu cho các cháu?

Ngoài việc đăng kỹ và nộp tiền nhiều bà con đã tại trợ cho các cháu danh sách cụ thể như sau:

1,GĐ Ông bà Tuyên Minh 5.000 gr

2, GĐ Ông bà Trường Huệ 2600 gr

3, GĐ Ông bà Tuấn Giang 1.800 gr

4, GĐ Ông bà Huân Trang 1.000 gr

5, GĐ Ông bà Dũng Tâm 1.000 gr

6, GĐ Ông bà Nghị Lan 1.000 gr

7,GĐ Ông bà Tiến My 1 000 gr

8, GĐ Ông bà Quyết Mỹ 1.000 gr

8, GĐ Ông bà Toán Hường 1.000 gr

9, GĐ Ông bà Triều 1.000 gr

10, GĐ Ông bà Anh Vân 1.000 gr,

10, GĐ Ông bà Thanh Thực 1.000 gr

11, GĐ Ông bà Tú Bi 1.000 gr

12. GĐ Ông bà Minh Hương 1.000 gr

13, GĐ Ông bà Hạnh Hiệp 1.000 gr,

14,GĐ Ông bà Nam Lộc 1.000 gr

15,GĐ Ông bà Tú Hoà 1.000 gr 1

16,GĐ Ông bà Tâm Huyên 600 gr

17, GĐ Ông bà Long Duyên 500 gr

18, GĐ Ông bà Thanh ( Tàu ) 600 gr

19,GĐ Ông bà  Lẹm Hiền 500 gr

20,GĐ Ông bà Trình Hương 500 gr

21,GĐ Ông bà Dũng Hiền 500 gr

22,GĐ Ông bà  Nga Thường 500 gr

23,GĐ Ông bà  Huyền Quang500 gr

24,GĐ Ông bà  Hữu Phiến 500 gr

25, GĐ chị Liêm Chuyên 1000 GR

26, GĐ Ông bà Tuyết Cường 1000 GR

27, Admin của Viber Làng Sen 2000 gr

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề