Sau cuộc gặp với một nhà đầu tư từ Mexico, Tổng thống Vladimir Zelensky đã có cuộc hội đàm với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, dịch vụ báo chí của nguyên thủ quốc gia vào ngày 19/7 đưa tin.

Theo ông, một trong những ưu tiên chính của nhóm của ông là đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư.

“Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các khoản đầu tư đã đến với Ukraina. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các khoản đầu tư. Vì điều này, ngoài mong muốn của chúng tôi, cần có quốc hội và chính phủ mới”, ông Zelensky nhận mạnh và nói thêm rằng doanh nghiệp cần được bảo vệ khỏi áp lực từ các cơ quan thực thi pháp luật.

Tổng thống cũng đề nghị thảo luận với đại diện của doanh nghiệp Trung Quốc về khả năng đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và phát triển các mỏ khí đốt ở Ukraina.

Zelensky nói, một trong những vấn đề là xây dựng một con đường vành đai quanh Kiev.

Các đại diện của một công ty tư nhân Trung Quốc, sở hữu một trong những ngân hàng, nằm trong TOP-500 của các tổ chức ngân hàng lớn nhất thế giới đã đề xuất một số dự án trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, hiệu quả năng lượng và dịch vụ tài chính.

“Những người tham gia cuộc họp đã lập danh sách sơ bộ các dự án có tiềm năng đầu tư khoảng 10 tỷ USD, mà Ukraina có kế hoạch thực hiện cùng với các công ty tư nhân và nhà nước Trung Quốc. Hội đồng Đầu tư Quốc gia, đứng đầu là Tổng thống được xác định là điều phối viên của các dự án này”…

Vinh Nguyễn, theo segodnya.ua
»Cùng chủ đề