Tại Odessa theo thông báo của chính quyền sẽ cắt điện để sửa chữa và kiểm tra độ tin cậy của mạng lưới. Những người sống tại các địa chỉ sau sẽ không có điện cả ngày.

(Số điện thoại liên lạc nếu cần: 705-90-90)

snimok-ekrana-2016-12-11-v-18-18-45

 

»Cùng chủ đề