Đây đã là lần thứ hai chỉ trong một năm sau MaiDan các đại biểu QH tự tăng lương cho mình. Năm 2014 lương của họ là 6.5 ngàn UAH, vào mùa xuân 2016 vừa qua họ tự tăng lương 3 lần lên 17.5 ngàn, bây giờ họ lại tự tăng lương cho bản thân mình lên 2.5 lần nữa, tới gần 40 ngàn UAH. Tức là chỉ trong một năm họ tự tăng lương lên 6 lần! Lương của chủ tịch QH sẽ là 48 ngàn, các phó-45 ngàn. đại biểu- gần 40 ngàn, các trưởng ban- 43 ngàn UAH.

Lưu ý là trong khi đó lương tối thiểu ở Ukraina hiện nay chỉ vẻn vển có 1330 UAH. Nhiều người hưu trí nhận lương chỉ hơn 1 ngàn UAH.

Dân chúng đang phản ứng trước tin này. Họ gọi một cách mỉa mai rằng đó là “sự hội nhập châu Âu đang được thực hiện”. Nhiều người đặt câu hỏi: vì các công lao gì mà họ tự tăng lương cho mình tới mức khủng như vậy? Hơn nữa trên TV liên tục có những cảnh và tin về việc các đại biểu QH không chịu làm việc, một số rất ít đi họp, mà có đi họp thì lại động tý đánh lộn nhau, sau đó bế mạc cuộc họp. Vậy họ nhận lương vì cái gì? Bao nhiêu công việc cấp thiết cho đất nước họ không vội làm, nhưng riêng tăng lương cho bản thân thì không quên. Trong khi đó thì chính phủ suốt ngày kêu không có tiền nên phải cắt giảm các chương trình xã hội.

Bây giờ các đại biểu lại tự chống chế rằng họ “vô tình” tăng lương cho chính mình, “không để ý” tới mục này trong ngân sách quốc gia năm 2017(!). Liệu có ai tin điều đó? Càng chứng tỏ họ làm việc “nghiêm túc” tới mức nào.

Lê Thái Kỳ

»Cùng chủ đề