Các đại biểu muốn tăng doanh thu cho nhóm đầu tiên lên một triệu, và nhóm thứ ba – lên tới mười triệu Hrivnia.

Ba đại biểu của phái “Phụng sự dân dân” đề nghị quốc hội tăng giới hạn doanh thu hàng năm cho các doanh nhân cá thể.

Điều này được nêu trong dự luật số 2338, được đăng ký tại quốc hội vào ngày 29 tháng
10 do các tác giả Alexander Dubinsky, Roksolana Pidlasoy và Yulia Didenko đề xuất.

Dự luật đề xuất tăng giới hạn hàng năm cho các doanh nhân cá
thể, theo đó họ sẽ có thể duy trì mức thuế giảm:

  • cho nhóm thứ nhất – từ 0,3 triệu hryvnias đến 1 triệu hryvnia mỗi năm;
  • cho nhóm thứ 2 – từ 1,5 triệu hryvnia đến 5 triệu hryvnia mỗi năm;
  • cho nhóm thứ 3 – từ 5 triệu đến 10 triệu hryvnia mỗi năm.

Ngoài ra, đối với các doanh nhân thuộc nhóm 1 làm nghề cung cấp dịch vụ gia đình, đề
xuất áp dụng mức thuế suất 0%.

Đối với những người làm việc theo các dạng hoạt động khác của nhóm này, thuế suất
được đề xuất để lại ở mức không quá 10% mức sinh hoạt phí.

Trong ghi chú giải thích cho tài liệu này nói rằng, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2019, đã
có 1,8 triệu người đăng ký kinh doanh, trong đó 1,3 triệu người là người nộp
thuế theo sơ đồ thống nhất.

Mục đích của dự luật này là tự do hóa các điều kiện để phân loại Doanh nhân xá thể
thành nhóm thứ nhất, thứ hai và thứ ba của một hệ thống thuế đơn giản hóa; phát
triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tăng khả năng cạnh tranh và chất lượng hàng
hóa và dịch vụ; tăng sức hấp dẫn đầu tư của Ukraina.

Nguồn: Lb

»Cùng chủ đề