Các nhà chính trị học tiên liệu rằng, những hành động chống đối toàn Ucraina do đảng “Regiony” tổ chức sẽ không mang lại một hậu quả gì cả. Kết quả điều tra ý kiến các chuyên gia do trung tâm tư vấn chính trị tổ chức. Các chuyên gia phải trả lời câu hỏi: “Có thể chờ đợi điều gì ở những hành động của đối lập và những cuộc xuống đường sẽ kết thúc như thế nào?”.

–    Kos Bondarenko, giám đốc Viện những vấn đề quản lý: Những hành động chống đối nàysẽ không có hậu quả nào. Đối lập đã nhiều lần chứng minh bất lực để đưa ý tưởng vào cuộc sống. Đây chỉ là một sự “ném tiền qua cửa sổ mà thôi”.

–    Ygor Zhdanov, TT chính trị mở: Những hành động chống đối có thể mất kiểm soát của những người tổ chức. Tôi không tin là đảng “Regiony” có thể tổ chức được làn sóng công phẫn rộng rãi. Thậm chí họ có thể để mất sự kiểm soát và khi đó không có phản ứng tương thích làm con thuyền “Ucraina” tròng trành và họ mạo hiểm biến quốc gia thành nơi chỉ có mít tinh và tuần hành. Theo ý ông thì lối thoát không phải tìm trong những cuộc xuống đường. Cần phải tìm lối thoát trong sự hợp tác với các đảng phái khác để giải quyết những vấn đề khủng hoảng.

–    Andrey Zolotarev, giám đốc TT “Sector 3” dự đoán những cuộc biểu tình chống đối chính quyền của đảng Regiony lại chỉ là những tuyên truyền chính trị. Họ đang ở trong tình trạng phải làm một cái gì đó để không đánh mất số % đang có, mặc dù vị trí của họ hiện nay không tồi tệ cho lắm. Bởi thế họ muốn làm cái gì đó để giữ kết quả. Ông nói: “những cuộc biểu tình ‘nhân tạo’ sẽ nkhông có hiệu quả trong tình hình hiện nay”.

–    Vitaly Kulic, giám đốc TT nghiên cứu xã hội dân sự: Đảng “Regiony” sẽ khó có thể tập trung được mít tinh đông đảo cho nên những cuộc biểu tình này chỉ là sức ép và mà cả chính trị.

–    Vichtor Nhebozhenko, giám đốc TT “Hàn thử biểu Ucraina”: Những hành động chống đối chính quyền sẽ không mang lại điều gì cả. Chúng chỉ làm cho báo chí quan tâm mà và một số căng thẳng của các đại biểu tại quốc hội.

–    Oleg Protsenko, giám đốc TT tư vấn chính trị: Trong tình hiện nay tổ chức các cuộc chống đối là không hợp lý. Những cuộc chống đối như vậy sẽ không có két quả gì ngoài gây mất trật tự giao thông. Chẳng qua thủ lĩnh của đảng “Regiony”, ông Yanukovich đã hứa công khai rồi cho nên phải tổ chức để chứng tỏ là trước sau như một. Cái công cụ dân chủ “xuống đường” này đảng Regiony đang sử dụng và sẽ không mang lại hiệu quả gì cả. Những vấn đề hiện nay của chính quyền và đối lập về nguyên tắc là chung và do đó không thể giải quyết như vậy.

–    Yury Yakimenko, giám đốc TT “Razumkov”: Những cuộc xuống đường ở Ucraina  không phải là lần đầu cho nên chúng chẳng có hậu quả gì ghê gớm cả. Chúng chỉ là sự biểu dương lực lượng mà không có hậu quả nào. Tình hình phu8j thuộc vào cách ứng xử của đảng “Regiony” ở Quốc hội. Nếu họ phong tỏa diễn đàn Quốc hội và làm cho Quốc hội bị tê liệt thì sẽ có ảnh hưởng hơn là biểu tình.

Hoàng Xuân Kiểm