Trong tuần trước các ngân hàng thương mại Ucraina đã khởi động một loạt các chương trình ưu đãi. Trọng tâm ưu đãi là các sản phẩm tiền gửi.

“Ngân hàng châu Âu-phương Đông” dành cho khách hàng hình thức gửi tiền mới “Triển vọng”. Hình thức này cho phép gửi tiền thời hạn 15 ngày, tự động gia hạn thêm 15 ngày nữa nếu khách hàng không có nhu cầu rút tiền về. Lãi suất khởi điểm là 17%/năm đối với tiền grivna, 11,5% đối với đô la Mỹ 10,5% đối với euro, mỗi lần gia hạn lãi suất tăng thêm 0,5% đối với grivna, 0,25% đối với ngoại tệ.

Số lần gia hạn cho phép là 12 lần, như vậy tổng thời hạn gửi tiền là không quá 195 ngày. Lãi suất tại lần gia hạn cuối sẽ là 24% đối với grivna, 14,5% đối với đô la Mỹ và 13,5% đối với euro.

“Megabank” khởi động chương trình “Tiền di động” đối với ngoại tệ. Khách hàng có thể gửi đô la Mỹ với lãi suất 5%/năm, nếu số lượng tiền gửi không vượt quá 1000 đô la. Nếu số tiền gửi là trên 1000$ thì lãi suất năm sẽ lên đến 7%. Với lượng tiền gửi 1000 euro khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 4%/năm, trên 100 euro – 6%/năm.

“Megabank” còn một chương trình ưu đãi tiền gửi nữa cho khách hàng là doanh nghiệp. Chương trình này cho phép gửi tiền với thời hạn mềm dẻo (1 ngày), thu hút sự quan tâm trước hết của các doanh nghiệp có tiền rỗi ngắn hạn.

Tại ngân hàng “Kievskaia Rus” bắt đầu áp dụng mức phí ưu đãi cho các dịch vụ sử dụng tài khoản vãng lai thông qua hệ thống dịch vụ và xử lý yêu cầu của khách hàng từ xa dành cho doanh nghiệp nhỏ – hệ thống “Ngân hàng – Khách hàng”. Phí mở tài khoản “Ngân hàng – Khách hàng” đầu tiên là 1 grivna, mỗi tài khoản tiếp theo được mở miễn phí.

Phuong Anh
theo Biz.Liga.net