Cơ quan Cục bảo vệ biên giới Ukraina thông báo rằng, trong năm qua (2018) các cán bộ cục bảo vệ biên giới đã từ chối nhận đút lót 780 lần. Thông tin được đăng tải trên website của cơ quan này. >>сайте ГПСУ.

 “Cơ quan Cục bảo vệ biên giới kêu gọi tất cả những ai vào ra quá cảnh biên giới không khiêu khích cán bộ của Ukraina nhận hối lộ. Cơ quan đã ghi nhận 780 lần trong năm 2018 cán bộ biên phòng Ukraina đã từ chối nhận tiền đút lót, chủ yếu từ những người nước ngoài quá cảnh Ukraina”, – trong thông báo nói.

Ngày 27 tháng 12 tại cửa khẩu “Novye Yarilovichi” công dân Belarus đã đề xuất đút lót món tiền 4 ngàn Hrivnia để không truy cứu về tội vi phạm chế độ cư trú ở Ukraina.

Tại cửa khẩu “Luzhanka” công dân Hungary đề xuất 100 euro để được qua cử khẩu không có thị thực nhưng đã bị từ chối.

Từ đầu năm tới ngày 21 tháng 12 có tới 27 triệu người nước ngoài tới thăm Ukraina. >>Украину посетили 27 млн иностранных граждан.

  • Trong khi làm thủ tục tịch thu 4 triệu đô la, 10 triệu Hrivnia tiền thu của một điểm đổi tiền bất hợp pháp cảnh sát thuế vụ đã được đề xuất hối lộ món tiền một phần ba số tiền thu nhưng cảnh sát đã từ chối. >>Укринформ.
  • Cán bộ cục điều tra của công tố tối cao Ukraina được đề xuất món tiền hối lộ 20 ngàn đô la để đóng vụ án lại nhưng đã từ chối nhận và thông báo cho lãnh đạo biết.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề