Bộ trưởng chính sách nông nghiệp và thực phẩm Alexey Pavlenko tuyên bố rằng ông rút đơn xin từ chức với một số điều kiện. – Tôi muốn công khai thu rút lại đơn tuyên bố từ chức, – ông Pavlenko nói trong phiên họp đặc biệt của HĐBT hôm thứ 5 ở Kyiv. Ông Pavlenko gọi một số điều kiện mà ông sẽ sẵn sàng làm điều đó.

Ông Pavlenko đồng thời  nói rằng thành công của cải cách ở Ukraina phụ thuộc vào sự thống nhất của đội ngũ. Những bộ trưởng khác từng tuyên bố từ chức cũng tuyên bố rút đơn, trong đó có bộ trưởng y tế Alexander Kvitasvili, bộ trưởng thông tin Yuri Stets và bộ trưởng hạ tầng cơ sở Andrey Pivovarskiy.

Bộ trưởng phát triển kinh tế và thương mại Ukraina Abromavichus không có ý định rút đơn xin từ chức. Ông Abromavichus viết thông báo trên Twitter. “Tôi không thay đổi quyết định của mình, tôi không rút đơn. Tất cả đã suy nghĩ rất chín chắn và đã ký cái tài liệu cuối cùng”, – bộ trưởng Abromavichus viết.

Nguồn: fakty.ictv.ua

»Cùng chủ đề