Các biện pháp này được thực thi trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ập đến CH Séc. Hiện nay rất nhiều người Việt tại đây không công ăn việc làm, không nơi nương tựa. Đúng như lời ông Bộ trưởng nội vụ Séc Ivan Langer tuyên bố “những người đó phải rời khỏi Séc, tự nguyện hoặc miễn cưỡng”.

Xin
lưu ý, đây không phải là văn bản theo con đường chính thức mà chỉ là
“chuyền tay” chưa được thẩm định và mang tính chất tham khảo.