-Tại Kiev, Odessa và Mariupol đang chuẩn bị triển khai thêm các bệnh viện lớn cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong trường hợp bệnh viện quá tải trong đợt một và đợt hai. Lệnh do Tổng thống Vladimir Zelensky ban hành. Điều này được thông báo bởi người đứng đầu uỷ ban quốc hội về sức khoẻ của quốc gia Mikhail Radutsky.

-Tại Kiev nếu cần bệnh viện sẽ được dựng trên địa phận của cung thể thao. Ông nhấn mạnh: “Tất cả các thiết bị cần thiết đang được mua để các bệnh viện mới có thể hoạt động trong vài ngày tới”. Ông lưu ý rằng bây giờ không cần thêm bệnh viện nhưng nhà nước phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

-Theo Bộ Y tế tính đến ngày hôm nay hơn 70% giường bệnh được sử dụng cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở bốn khu vực của Ukraina. Trước đó RBC-Ukraina đưa tin hơn 4,7 nghìn trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận mỗi ngày.

Thu Hà dịch thuật

Nguồn:https://news.rbc.ua/rus/society/kieve-odesse-mariupole-gotovyat-bolshie-gospitali-1602420067.html?

»Cùng chủ đề