Nhóm liên lạc ba bên ở Minsk đã ủng hộ đề xuất ngừng bắn ở khu vực ATO mà các hội đồng địa phương đề nghị. Thư kya báo chí của người đại diện phía Ukraina tại Minsk Dattia Olifer viết thông báo trên Fb.

Ngừng bắn bắt đầu từ 24 giờ cho thời kỳ thu hoạch mùa màng.

“Một chế độ ngừng bắn đầy đủ và bền vững đó là sự rút lui vũ khí và quân đội của Nga ra khỏi biên giới lãnh thổ Ukraina và vũ khí hạng nặng, sự tiếp cận của phái bộ SMM OSCE trên toàn tuyến biên giới Ukraina-Nga – đó là những điều kiện căn bản và nền tảng cho sự tiến bộ trên tất cả các hướng”, – bà Olifer nhấn mạnh.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề