Quốc hội Ukraina ngày 1 tháng 7 đã thông qua dự luật số 1088 “về những sửa đổi luật “sử dụng máy ghi nhận các tác vụ thanh toán (máy tính tiền/PPO) trong lĩnh vực thương mại, ăn uống công cộng và dịch vụ”.

“Sau khi tư vấn bổ sung đã đề xuất quyết định nhân nhượng đối với kinh doanh nhỏ, khối lượng thu nhập cả năm chưa đạt 1 triệu Hrivnia. Đề xuất rằng những cá thể kinh doanh theo sơ đồ áp thuế thuế thống nhất (môn bài) với thu nhập dưới 1 triệu Hrivnia trong 1 năm sẽ không phải áp dụng máy tính tiền PPO, không phụ thuộc vào loại hình kinh doanh.

Đồng thời trong trường hợp thu nhập vượt trên mức hạn chế bình quân tháng thì việc áp dụng PPO sẽ bắt đầu từ ngày 1 của tháng tiếp theo.

Nói riêng theo lời đại biểu nhân dân Yuzhanina tất cả các chủ thể kinh tế sẽ được giải phóng khỏi sự cần thiết giữ check báo cáo ngân khố về tác vụ thanh toán hàng ngày, nghĩa là không phải dán hóa đơn check vào cuốn sổ và băng kiểm tra sau 3 năm. Nghĩa là các cuộn check cần phải giữ trong các hộp.

“Có 90% các quy phạm trong dự luật là những quy phạm tự do liên quan không chỉ tới các cá thể nhóm 2 và nhóm 3 mà liên quan chung tới các cá thể kinh doanh có sử dụng PPO”, – bà Yuzhina nói. Bà cho biết kể từ ngày hôm nay các quy phạm về PPO bắt đầu có hiệu lực đối với các cá thể kinh doanh.

Trong khi đó bà bộ trưởng tài chính đề nghị giao chính phủ ra quy chế về trật tư kiểm tra PPO trước ngày 1 tháng 9.

Nguồn: nbnews

»Cùng chủ đề