Khối BYUT đã không đưa ra quyết định cuối cùng về việc thành lập của một dạng liên minh mới. Đại biểu quốc hội Sergei Mishchenko sau khi kết thúc cuộc họp kín của khối BYUT đã thông báo về điều này cho các phóng viên, theo tin từ hãng thông tấn UNIAN.

Theo lời ông, trong thời gian cuộc họp, tình hình chính trị hiện tại, lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng là các vấn đề đã được đưa ra thảo luận. “Không có cuộc bỏ phiếu và quyết định cuối cùng nào về việc liên minh” – ông nói.

Sergey Mishchenko đã lưu ý rằng cuộc họp của Khối BYUT đã được tổ chức nhằm mục đích để mỗi đại biểu có thể trình bày cho người đứng đầu Khối – bà Yulia Tymoshenko quan điểm của bản thân về các sự kiện đang diễn ra, bao gồm cả việc liên minh.

Theo ông, quyết định cuối cùng chưa được thông qua, bởi vì cuộc họp toàn thể tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày thứ ba mùng 9 tháng 6, và đến lúc đó tình hình có thể thay đổi.

“Tôi nghĩ rằng Khối sẽ tập hợp thêm một lần nữa trước cuộc họp toàn thể, và khi đó quyết định cuối cùng sẽ được thông qua”, – Mishchenko nói.

Ông cũng nói rằng bà Yulia Tymoshenko đã thông báo về quá trình thảo luận với lãnh đạo các lực lượng chính trị trong Quốc hội vấn đề liên quan đến lối thoát khỏi các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị.

“Cho đến nay, quyết định chưa được thông qua bởi cá nhân Yulia Vladimirovna. Như bà ấy nói, không có quyết định nào đã được thông qua” – ông nói.

Vì vây mà Mishchenko nói rằng, tất cả các văn bản của dự thảo Hiến pháp, tất cả các dự thảo thoả thuận về việc liên minh hiện nay không tồn tại.

Đại biểu này cũng thông báo rằng, theo những nguyên nhân chủ quan và khách quan trong cuộc họp đã không chấp nhận sự tham dự của 20 đến 30% số đại biểu thuộc thành phần của Khối.

Về phần mình, một thành viên của Khối BYUT – ông Oleg Lyashko lưu ý rằng để làm sáng tỏ tình hình sơ bộ cần tiến hành một cuộc bỏ phiếu đánh giá về việc sẵn sàng của các đại biểu trong Khối BYUT thành lập một liên minh mở rộng.

Theo Oleg Lyashko đa số các đại biểu trong Khối đều hướng tới việc các lực lượng chính trị đoàn kết thành tổ chức nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế.

“Nếu nói tới tỷ lệ phần trăm, thì 99 % những người tham gia cuộc họp mong muốn tất cả các lực lượng chính trị làm việc cùng nhau trên đất nước này”, – ông nói thêm.

NNC
theo Mid

»Cùng chủ đề