Liên minh khối BYUT và đảng khu vực có thể sẽ được quyết định vào thứ ba tuần tới. Đây là thong tin từ thưởng ban Thư ký tổng thống bà Vera Ulianchenko.

Liên minh khối BYUT và đảng khu vực có thể sẽ được quyết định vào thứ ba tuần tới. Đây là thong tin từ thưởng ban Thư ký tổng thống bà Vera Ulianchenko.

“Ngày hôm nay cả nước đều chờ đợi thông tin về liên minh giữa hai khối đảng khu vực và khối BYUT. Chúng tôi nghe được thông tin rằng đến thứ ba này tại phiên họp Rađa Tối cao họ sẽ liên minh”, – bà Ulianchenko tuyên bố và được báo “Sự thật Ucraina” đưa tin.

Bà đã hỏi thành viên đảng khu vực Yuri Boiko, đảng khu vực sẽ dự định liên minh thế nào khi họ đang chỉ trích BYUT rất gay gắt về hợp đồng khí đốt. Câu hỏi về liên minh chính trị này bà cũng đặt ra với thành viên khối BYUT Sergay Sobolev.

“Nếu quan điểm của BYUt được ủng hộ, và trong quốc hội xuất hiện liên minh của bốn lực lượng chính trị BYUT, NUNS, khối Litvin và đảng khu vực, thì kế hoạch hành động sẽ là kế hoạch đấu tranh với khủng hoảng”, – ông Sobolev đáp lại.

Trong lúc đó ông Boiko đưa ra quan điểm của ông Victor Yakunovich cho rằng liên minh chỉ được thành lập trên nguyên tắc nào được cử tri của đảng chấp nhận. Ông cũng nhấn mạnh, “quá trình liên minh được tất cả người dân chào đón. Nhân dân mong chờ quốc hội sẽ bắt đầu làm việc hiệu quả, sẽ có một liên minh mạnh”, – ông Boiko tuyên bố.

Lê Tâm
theo Sự thật Ucraina