Thủ lĩnh khối BYUT và đảng khu vực bà Timosenko và ông Yakunovich đã bước đầu thống nhất với nhau về dự án “Hiệp ước Lớn”, thành lập liên minh mở rộng (“Sirko”), cũng như thống nhất về nội dung Hiến pháp mới.

Đây là thông tin tờ “Sự thật Ucraina” có được từ nguồn tin riêng của mình.

Hai bên đã thoả thuận với nhau vào hôm thứ bảy khi bà Timosenko và ông Yakunovich gặp gỡ để thương lượng về việc thành lập liên minh mở rộng.

Nội dung chỉnh sửa mới nhất của dự án “Hiệp ước Lớn” quy định BYUT và đảng khu vực sẽ liên minh hoạt động cho đến năm 2014, trong đó có việc cùng tham gia tranh cử tổng thống như là một khối đại biểu duy nhất.

Ngoài ra, dự thảo Hiến pháp mới cũng quy định bầu tổng thống trong quốc hội và gia hạn nhiệm kỳ Rađa Tối cao hiện nay đến năm 2014.

Như tin đã đưa, vào tuần trước ông Yakunovich tuyên bố đảng khu vực và BYUT không tiến hành bất kỳ cuộc thương lượng nào. “Hiện không có cuộc thương lượng nào với khối BYUT, các cuộc thương lượng đã chấm dứt do nhiều nguyên nhân, vì vậy không có cuộc tiếp xúc nào hết…Thương lượng đã chấm dứt từ lâu, một năm trước đây rồi”, – ông Yakunovich nói.

Phuong Anh
theo LigaBusnesInform

»Cùng chủ đề