(DN.ODESA) – Đại biểu nhân dân từ khối BYUT, Chủ tịch ủy ban chính sách pháp luật của nghị viện Sergey Mishchenko cho rằng, tình hình quan trọng nhất hiện nay là phân chia các chức vụ quyền lực trong nghị viện.

Ông lưu ý rằng, nếu BYUT thành lập liên minh với Đảng khu vực, điều đó có nghĩa là “chiến tranh chống lại Tổng thống”, nó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho quốc gia trong thời điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế.

Nếu mưu toan kia thành hiện thực. Lúc đó trong Quốc hội phải phân bổ lại chức vụ cho các lực lượng chính trị.

Đảng dân tộc đã có chức vị cao nhất trong nhà nước là Tổng thống Ucraina. Ngoài ra, họ còn có – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp “- Mishchenko cho hay.

Theo ông, có thể diễn ra một kịch bản như sau, Vladimir Litvin sẽ là chủ tịch Quốc hội, còn lãnh tụ của Đảng khu vực Vichto Yanukovich là Thủ tướng. Hiển nhiên các chức vụ trong Chính phủ sẽ được sắp xếp lại.

Về phía Đảng cộng sản, theo Mishchenko, họ có thể đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo kho bạc Nhà nước, Phó Chủ tịch quốc hội, quan trọng hơn cả là chức vụ thống đốc Ngân hàng quốc gia Ucraina, cũng như các vị trí khác trong lĩnh vực xã hội.

“Thế còn khối BYUT ? Thủ tướng hiện tại Yulia Tymoshenko có thể sẽ được đảm nhiệm vị trí hiệu quả nhất trong vai trò Viện trưởng viện kiểm soát” – ông nói.

Hơn nữa, khối BYUT có thể được nhận chức vụ Phó thủ tướng, lãnh đạo Cục kiểm toán, và các chức vụ thuộc lĩnh vực thanh tra kiểm sát.

Theo ông này, nếu liên minh giữa BYUT và Đảng khu vực không thành sự thật thì chỉ còn một một con đường là tiến hành bầu cử Nghị viện sớm.

Khi đó, Sergey Levochkin – một đại biểu từ Đảng khu vực cho hay, nếu liên minh được thành lập, thì cương vị Thủ tướng sẽ phải là Vichto Yanukovich.

Theo thông tin nhân được, trong phiên họp toàn thể của Quốc hội ngày hôm nay đã có 226 đại biểu từ hai đảng đồng ý thành lập liên minh giữa Đảng khu vực và BYUT. Hiện tại chiếc ghế chủ tịch Nghị viện vẫn chưa có chủ. Phiên họp tạm thời đóng cửa đến thứ 3 tuần sau.

NNC
theo Kores