Khối Yulia Tymoshenko (BYUT) phủ nhận thông tin cho rằng, khối đang tiến hành đàm phán về việc thành lập liên minh với Đảng đối lập của ông Yanukovich. Phó Chủ tịch thứ nhất của BYUT Andrei Kozhemiakin cho biết.

Hiện nay tại Quốc hội Ucraina đang tồn tại một đa số bao gồm BYUT, khối thân Tổng thống “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” và Đảng cộng sản, nhưng vì lý do bất đồng nội bộ cho nên rất khó thông qua các quyết định, quan điểm của các đại biểu khác nhau và không đủ số phiếu biểu quyết. Vì vậy, nhiều chính trị gia vẫn cho rằng thực tế không tồn tại đa số trong Quốc hội của Ucraina và rất có thể sẽ thành lập một liên minh mới bao gồm BYUT và Đảng khu vực.

Hôm qua, trên các phương tiện thông tin đại đã xuất hiện thông tin cho rằng, Đảng khu vực và BYUT đang đàm phán thành lập một liên minh mới, và sau ngày lễ tháng Năm nó sẽ được thành lập và công bố trong Nghị viện.

“Không có bất kỳ đại diện nào của BYUT có thể đứng ra thương lượng với Đảng khu vực về việc thành lập liên minh mới trong Nghị viện. Nếu có những tin đồn hay nguồn tin về việc diễn ra đàm phán trên thì đó chỉ là những thông tin ngoài luồng hoặc được mua chuộc” – Kozhemiakin cho biết.

NNC
theo RIA

»Cùng chủ đề