Phó chủ tịch khối BYUT tại quốc hội Andrây Kojemiakin không loại trừ khả năng sẽ thành lập liên minh BYUT với Đảng khu vực.

Ông đã phát biểu như vậy trên kênh 5.

“Trong điều kiện kinh tế và chính trị của ta hiện nay, và đó là sự chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống – liên minh ấy có thể sẽ diễn ra”, – ông tuyên bố.

Ông Kojemiakin nhấn mạnh, quá trình thành lập liên minh phải “được xây dựng trên cơ sở pháp lý, theo Hiến pháp và quy chế, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau nhận lấy trách nhiệm về chương trình mà chúng tôi đang soạn thảo chung”.

“Nhưng chúng tôi chưa bắt đầu hành động, còn cần phải xem kỹ những lưu ý, những chương trình mà đảng khu vực thực sự đồng ý”, – ông nhấn mạnh.

“Hai lực lượng của chúng tôi chưa tiến hành thương lượng chính thức cũng như không chính thức. Mọi liên hệ – trong quốc hội hay bên ngoài quốc hội – nhóm làm việc, liên hệ, vẫn đang diễn ra. Những cuộc gặp gỡ, những nhóm làm việc đó thảo luận những gì thì tôi không biết”, – ông nói.

“Tôi biết những đề tài gì được thảo luận khi tôi vắng mặt, khi chúng tôi gặp gỡ đại diện Đảng khu vực – chúng tôi thảo luận tình hình hiện nay, các luật, quyết định”, – ông Kojemiakin nói.

Bình luận về tuyên bố của phó chủ tịch Rađa Tối cao Nhikolai Tomenko về khả năng đảng khu vực có thể bỏ phiếu cho chương trình chống khủng hoảng của chính phủ, ông tuyên bố: “Quả thật, ở đây tôi ủng hộ đồng nghiệp và người bạn của tôi ông Nhikolai Tomenko, có thể có những lá phiếu của đảng khu vực cho chương trình đó”.

Ngoài ra, ông Kojemiakin còn nhấn mạnh một lần nữa rằng BYUT phản đối bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Lê Tâm
theo Kênh 5, Sự thật Ucraina