(DN.ODESA) -Khối Yulia Tymoshenko cho biết, Đảng dân tộc của tổng thống Vichto Yushenko từ chối khả năng thành lập liên minh với Đảng khu vực. Đây là tuyên bố của ông Ivan Kirilenko – một thành viên của BYUT.

Theo ông, Đảng dân tộc tại một cuộc họp của mình đã tổ chức cuộc bỏ phiếu thử nghiệm về việc thành lập liên minh với Đảng của khu vực, kết quả là không giành được một phiếu nào tán thành. Còn với BYUT, hiện đang trong quá trình đàm phán.

Ông tuyên bố, trong BYUT có ”155 đại biểu sẵn sàng ký kết để phục hồi lại hoạt động của liên minh dân chủ”. Nhưng hiện tại tất cả mọi việc đang trông chờ vào động thái của tổng thống.

Theo như thông tin nhận được, Vichto Yushenko đã không hề biết về ý định của các đại biểu trong Đảng dân tộc muốn hạ bệ Arsenhia Yasenuk khỏi ghế Chủ tịch Quốc hội, Kirilenko cho biết: “Tổng thống có thể chỉnh lý lại tất cả vào thứ ba tới.

Đồng thời ông cũng tuyên bố, BYUT có thể ủng hộ bất cứ một đại biểu nào lên ghế chủ tịch Nghị viện, với điều kiện phải “đề bạt một ứng cử tham gia liên minh với chúng tôi”.

Theo như cựu Chủ tịch Nghị viện khóa 6 Arsenhia Yasenuk cho biết, một liên minh dân chủ chuyển tiếp tại Ucraina đòi hỏi phải “xây dựng các đảng phái chính trị thiết thực và căn chỉnh lại hệ thống bầu cử.”

NNC
theo Kores