(DN.ODESA) – Đại biểu quốc hội, thành viên của khối BYUT – Vladimir Pisarenko thể hiện sự sẵn sàng của BYUT để tạo thành một liên minh dân chủ với bất kỳ lực lượng chính trị nào trong nghị viện, bao gồm cả Đảng của khu vực.

Pisarenko lưu ý rằng, BYUT đã đề nghị với tất cả các đảng phái để tạo thành một liên minh mới cứu đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Liên minh sẽ được thành lập với ít nhất 300 phiếu bầu tán thành. “Không có gì cần che giấu, BYUT đã đề nghị Đảng khu vực và các lực lượng chính trị khác thực hiện một liên minh thống nhất. Sẽ không có điều gì sai phạm khi chúng tôi đang cố gắng thu hút sự đoàn kết của tất cả các lực lượng chính trị trong thời gian khủng hoảng. Cho đến lúc này chúng ta chưa có câu trả lời về thành phần của liên minh, nhưng vào sáng ngày 4 tháng 12, mọi việc sẽ được sáng tỏ ” – ông nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, trong trường hợp liên minh với bất cứ lực lượng chính trị nào thì ứng cử viên của Đảng dân tộc ông Ivan Plush sẽ không được BYUT thông qua trên cương vị chủ tịch nghị viện.

Lãnh tụ của khối cùng tên Vladimir Litvin cho biết, theo ý kiến của ông thì liên minh có khả năng giữa khối BYUT và Đảng khu vực phải được xây dựng trên lợi ích kinh tế. “Làm thế nào để hai đối thủ chính trị không đội trời chung này có thể đi tới sự hiểu biết lẫn nhau? Và lúc đó đất nước sẽ đi tới đâu ? “ – ông nói.

Vladimir Litvin nhấn mạnh, liên minh giữa các khối Yulia Tymoshenko và Đảng khu vực sẽ là bước ngoặt chính trị lớn lao.

Ông Ivan Kyrylenko – lãnh đạo BYUT nói, khối sẽ sẵn sàng thành lập liên minh với điều kiện Thủ tướng Chính phủ Ucraina sẽ là Yulia Tymoshenko. Sẽ không có thực tế nếu như trong liên minh Yulia Tymoshenko không phải là thủ tướng.

Ông lưu ý rằng, Thủ tướng hiện nay sẵn sàng nhận lên mình tất cả trách nhiệm, và có thể đi tới việc thiết lập lại Chính phủ.

Ivan Kirilenko tin tưởng vào ngày thứ năm ( 4/12/2008) trong nghị viện sẽ bầu ra chủ tịch, thành lập liên minh và bắt đầu xem xét các điều luật.

Các nhà chuyên gia sau khi xem xét tình hình cho rằng, một liên minh giữa khối Yulia Tymoshenko và Đảng khu vực của Vichto Yanukovich sẽ củng cố thêm sự đoàn kết trong nội bộ nhà nước.

Ông Oleg Zarubinsky – thành viên của khối Litvina cho hay, đàm phán đi đến thành lập liên minh trong nghị viện giữa Đảng khu vực và khối BYUT sẽ thành công.

NNC
theo Mid