Đại biểu khối BYUT Anđrây Portnov tin rằng kỳ bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 25-10, kể cả nếu quốc hội có phải thông qua một quyết định mới đi ngược lại phán quyết của Toà án Hiến pháp.

Theo ông, về thực tế chiến dịch tranh cử đã được khởi động, tuy quy mô của các ứng cử viên nặng ký nhất còn chưa được thể hiện.

“Và tôi có thể khẳng định một cách rất tin tưởng rằng Toà án Hiến pháp sẽ không kịp bãi bỏ kỳ bầu cử được ấn định vào ngày 25-10. Và nếu họ có kịp làm thì quốc hội sẽ một lần nữa họp và ra quyết định ấn định ngày bầu cử đúng vào ngày đó. Rađa Tối cao đã học được chiến thuật đó từ tổng thống và sử dụng tối đa những gì đã học”, – ông nói.

“vấn đề là ở chỗ toà án có muốn chống lại ý kiến của hơn 400 đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu nhất trí thời hạn này hay không, hay quan toà muốn hướng đến tổng thống với tỷ lệ ủng hộ 2% của ông ta”, – ông Portnov nói.

“Đúng, nhận thức chỉ còn lại 6 tháng làm việc của các thẩm phán Toà án Hiến pháp có thể đẩy họ đến một phán quyết chính trị, chứ không phải phán quyết pháp lý. Nhưng một đa số nghị viện mới, mà ta chỉ cần mất nửa giờ là thành lập được, hoàn toàn có thể thay đổi thẩm phán của mình. Và người đứng đầu Toà án Hiến pháp cũng sẽ nhắm đến tổng thống mới của Ucraina, cho dù đó là ai đi nữa”, – vị đại biểu khối BUT này nói.

Về kỳ bầu cử quốc hội trước thời hạn thì ông Portnov cho rằng còn đặt “dấu hỏi lớn”.

“Bầu cử quốc hội trước thời hạn không có lợi cho những ai cảm thấy tỷ lệ ủng hộ đi xuống, và có lợi cho người nào dễ dàng tin rằng họ sẽ chiến thắng, hoặc giả cho ai tính rằng những tháng cầm quyền cuối cùng của mình là đối tượng to đùng để thương lượng”, – ông nói thêm.

Khi được hỏi chiến dịch tranh cử lần này liệu có hứa hẹn nhiều các đơn kiện hay không, ông Portnov trả lời đây sẽ là “chiến dịch tranh cử điển hình”.

“Sẽ không có trí tuệ cao nào tham dự. Các văn phòng tranh cử sẽ lại giở bài với các thói gian dối, trộm cắp, rải truyền đơn nói xấu nhau. Và tôi nghĩ, tác động của toà án đến bầu cử tổng thống sẽ là tối thiểu. Trước khi bầu cử quốc hội muốn điều chỉnh lại hoạt động của Uỷ ban bầu cử, giảm thiểu nguy cơ cản bước ứng cử viên ngay trong quá trình bỏ phiếu, khiếu nại ra toà kết quả kiểm phiếu”, – ông Portnov nhận xét

Phuong Anh
theo Vsia Pravda

»Cùng chủ đề