Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008.

Theo đó, trong quý 3/2008, tổng doanh thu của BVS đạt 60,652 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 158,121 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 23,876 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 300,242 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -6.672 đồng.

Như vậy, trong quý 2 và quý 3/2008, dù kinh doanh có lãi nhưng tính chung trong 9 tháng, BVS vẫn là công ty chứng khoán kinh doanh kém hiệu quả nhất so các công ty chứng khoán niêm yết khác.

Trước đó, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) công bố lãi 259,654 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS-HASTC) công bố lãi 3,774 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HPC-HASTC) công bố lỗ 85,859 tỷ đồng, trong 9 tháng năm 2008.

Kết thúc ngày giao dịch 22/10, cổ phiếu BVS ở mức 31.400 đồng, giảm 56,57% so với đầu tháng 9/2008, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 1.413 tỷ đồng.

Được biết, BVS đã đề ra kế hoạch năm 2008 với tổng doanh thu đạt 314 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 142,38 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 20%.