Sự thay đổi của hệ thống nuôi dưỡng quân đội là biểu tượng của sự cải tổ xảy ra trong quân đội Ukraina, tổng thống Petro Poroshenko viết trên trang Fb.

“Khác nhau như trời nới đất” – đó là bữa ăn ngày hôm nay so với bữa ăn của quân đội trước đây”, – Poroshenko lưu ý. “Tôi rất sướng khi nghe và nhìn thấy bữa ăn quân đội, rằng công tác của chúng ta mang lại kết quả”, – tổng thống viết.

Theo lời ông, vào giữa những năm 2000 hệ thống cung ứng bữa ăn cho quân đội thường xuyên bị bắt giảm. “Những gì thay đổi từ năm 2014 tới nay – đó là tượng trưng của cải tổ các lực lượng vũ trang của chúng ta”, – tổng thống kế luận.

Tổng thống cũng công bố những bức hình chụp trong nhà ăn các đơn vị mà mình tới thăm.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề