Khởi đầu từ niềm đam mê tốc độ, bằng tài năng kinh doanh thiên bẩm, Bruton Smith từng bước tiến vào thương trường.