Các cơ quan chức năng đã đình chỉ một số cơ sở sản xuất bánh kẹo ở huyện Hoài Đức, Hà Nội vì đã sử dụng bột đá làm kẹo, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.