Bà Yulia Tymoshenko phát biểu: “Bọn tội phạm chính trị muốn phá vỡ sự bình yên trong nước và bằng cách này hay cách khác,chúng sẽ phải chịu trách nhiệm trước dân tộc Ucraina ….”

Thủ tướng Chính phủ Ucraina Yulia Tymoshenko, cho rằng, chính phủ và liên minh của họ sẽ tiếp tục làm việc có hiệu quả, bất chấp tất cả các trở ngại.

Bà Yulia Tymoshenko nói rằng chính phủ đang mở một cuộc họp ngày hôm nay. Theo Thủ tướng, mặc dù vậy chính phủ và liên minh vẫn thực hiện và hoàn tất các công việc của họ.

“Tôi nghĩ rằng bọn tội phạm chính trị, tôi gọi họ như vậy, những người muốn phá hoại sự bình yên trong một đất nước ổn định, họ dựa trên công việc của chính phủ, công tác của liên minh, bằng cách này hay cách khác, sẽ chịu trách nhiệm trước đất nước Ucraina, trước lịch sử của dân tộc ” – Bà Tymoshenko cho biết thêm, “và chúng tôi sẽ làm việc hết sức mình.”

Nghị viện có thể sa thải thêm sáu bộ trưởng

Trước đấy vào ngày 22 tháng sáu, Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ với Tống thống, và theo như kết quả của cuộc họp thì bà Tymoshenko đã có nhóm làm việc chung với Victor Yushchenko.

Trong khi đó,đảng “Ucraina của chúng tôi” cho rằng Đại hội ngày 27 tháng sáu, trong đó Yushchenko cũng sẽ tham gia, các đảng có thể quyết định rút khỏi liên minh và các bộ trưởng của họ có thể rút khỏi chính phủ.

NNC
theo Kor