Thủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk gọi các điều kiện tiến hành bầu cử chính quyền địa phương ở Donbass, trên lãnh thổ bị chiếm đóng. Báo “Ukrainska Pravda” đưa tin.

“Điều kiện thứ nhất – không ai tiến hành bầu cử dưới họng súng Nga. Họ cần phải rời khỏi lãnh thổ Ukraina và thực hiện các thỏa thuận Minsk”, – thủ tướng Yatsenyuk nói.

Điều kiện thứ hai – sự tham gia bắt buộc của 1,5 triệu người do buộc phải di tản khỏi lãnh thổ vì chiến sự. Họ phải được quyền bỏ phiếu chính quyền của mình tại địa phương, nơi họ đăng ký cư trú thường xuyên”, – thủ tướng nói.

Điều kiện thứ ba – bầu cử phải tương ứng với luật pháp Ukraina và các tiêu chuẩn cao của một cuộc bầu cử minh bạch và công khai.

“Điều kiện thứ tư – chúng ta cần phải bảo đảm điều kiện của sự cạnh tranh chính trị trên lãnh thổ Lugansk và Donbass thông qua bảo đảm hoạt động bình thường của các phương tiện truyền thông và báo chí, bảo đảm quyền cho các chính đảng của Ukraina tham gia vào bầu cử và gửi tới đó các ứng cử viên của mình.

“Ý tưởng nga chính thức hóa bầu cử này để thiết lập nên cái “nồi hơi” và tạo cho quân khủng bố chế độ đại biểu các hội đồng địa phương là không thể được phép xảy ra”, – thủ tướng Yatsenyuk nói.

Nguồn: “LB.ua”

»Cùng chủ đề