Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, Andrei Bogdan, cho biết trước năm 1917 có 70 triệu người sống ở Ukraina.

“Người Ukraina đã bị tước quyền sở hữu đất đai vào năm 1917. Trước đó, có 70 triệu người sống ở Ukraina”.

Ông đã tuyên bố như vậy trên kênh truyền hình “Ukraina”, khi nói về sự cần thiết phải khởi động thị trường đất đai.

“Người Ukraina bị tước quyền sở hữu đất đai vào năm 1917. Trước đó, 70 triệu người sống ở Ukraina. Bảy mươi! Và ngay sau khi người Ukraina bị tước quyền sở hữu đất đai, họ đã đến Canada, Mỹ, Brazil, Argentina, Ba Lan – họ đã phát triển nông nghiệp cả thế giới, tất cả những nước này đã trở thành các quốc gia nông nghiệp phát triển”, – ông nói.

Theo điều tra dân số đầu tiên của Liên Xô năm 1926, khoảng 23,2 triệu người Ukraina sống trong lãnh thổ của Ukraina xô viết khi đó, và tổng dân số là khoảng 29 triệu người.

Số người Ukraina ở Áo-Hungary năm 1910 ước tính khoảng 4.2 triệu người.

Mức tối đa lịch sử của dân số Ukraina theo thống kê là 52,24 vào năm 1993.

»Cùng chủ đề