-Bộ Y tế đã trình bày cơ chế hợp tác giữa các phòng thí nghiệm công và tư trong việc thực hiện xét nghiệm COVID-19. Trước đó, Bộ Y tế đã được phép ký kết hợp đồng hợp tác với các phòng xét nghiệm tư nhân theo quy trình đơn giản hóa. Điều này được nêu trong tài liệu của RBC-Ukraina các phòng thí nghiệm tư nhân sẽ kiểm tra COVID-19 miễn phí.” -Bộ Y tế nêu rõ, hợp tác không có nghĩa là ai cũng có thể làm xét nghiệm miễn phí tại phòng khám tư nhân. Tương tác sẽ diễn ra như sau:

•Một công dân có các triệu chứng của bệnh vi-rút hô hấp cấp tính liên hệ với bác sĩ gia đình, đường dây nóng của cơ quan quản lý nhà nước khu vực hoặc đội cơ động.

•Một đội di động đến bệnh nhân, lấy mẫu từ anh ta để nghiên cứu và chuyển đến phòng thí nghiệm.

•Nếu một phòng thí nghiệm công không có đủ năng lực để kiểm tra tất cả các mẫu, nó sẽ ký hợp đồng với một phòng thí nghiệm tư nhân và chuyển phần còn lại của các xét nghiệm cho nó.

•Hợp đồng với phòng thí nghiệm tư nhân cũng sẽ quy định số lượng mẫu mà nó có thể thử nghiệm mỗi ngày.

-Trước đó, RBC-Ukraina đã viết rằng Bộ Y tế muốn thực hiện 75.000 xét nghiệm PCR hàng ngày vào cuối năm nay.

Thu Hà dịch thuật

Nguồn:https://www.rbc.ua/rus/news/minzdrave-predstavili-mehanizm-sotrudnichestva-1603196629.html

»Cùng chủ đề