-Trong cuộc họp người đứng đầu Bộ Y tế Maxim Stepanov cho biết: ” Ở Ukraina 132 nhân viên y tế đã tử vong kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch COVID-19. Đầu tháng 4 số bác sĩ bị bệnh lên tới 20% tổng số người mắc bệnh”. Tính đến ngày hôm nay số lượng nhân viên y tế tử vong là 132 người. Ông cũng cho biết thêm, hiện nay số cán bộ y tế mắc bệnh COVID-19 đã giảm đáng kể. Nếu như đầu tháng 4 số lên tới 20% so với tổng số bệnh nhân thì hiện tại không quá 5%.

-Nhắc lại vào đầu tháng 9, Stepanov nói rằng ở Ukraina nhân viên y tế chiếm 10% tổng số bệnh nhânh mắc COVID-19. Vào thời điểm đó có 11.754 nhân viên y tế đã bị bệnh do COVID-19.

-Như RBC-Ukraina đã viết người đứng đầu Bộ Y tế cũng lên tiếng về tình trạng cung cấp phương tiện bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế. Theo ông các bác sĩ đã được đầy đủ phương tiện bảo hộ cho 3 tháng tiếp theo.

Thu Hà dịch thuật

Nguồn:https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/minzdrave-nazvali-chislo-zhertv-covid-19-1602144143.html?fbclid=IwAR2jx3Adz8dmpiHoVMvmpI5ZOuL4ijWB3QJaYCeN8YrdHnqKmJ-EvyIK-Fc

»Cùng chủ đề