Quyết định của bác sĩ vệ sinh trưởng Viktor Lyashko, ngày 30 tháng 3, cho phép hoạt động của các thị trường được kiểm dịch theo một số điều kiện được công nhận là không hợp lệ.

Điều này được nêu trong một nghị định mới của ông Lyashko ngày 13 tháng 4, được công bố trên trang web của Bộ Y tế.

Cần lưu ý rằng một quyết định như vậy đã được đưa ra liên quan đến thực tế vi phạm các biện pháp chống dịch trong thương mại.

Quyết định mới có hiệu lực vào ngày 14 tháng 4.
Nhớ lại, vào ngày 25 tháng 3, Hội đồng Bộ trưởng đã gia hạn kiểm dịch và đưa ra một tình huống khẩn cấp ở tất cả các tỉnh cho đến ngày 24 tháng 4.
Vào ngày 30 tháng 3, Bộ Y tế cho phép hoạt động của các chợ thực phẩm trong thời gian liểm dịch với sự tuân thủ các điều kiện thích hợp cho công việc của họ. Nghị định của ông Lyashko nói rằng giao dịch tại các chợ được cho phép theo các điều kiện như duy trì khoảng cách giữa người mua và người bán, cũng như ở lại chợ không quá một khách trên 20 mét vuông của không gian bán lẻ.

Vào ngày 13 tháng 4, trên ICTV ông Lyashko giải thích rằng ông đã ký sắc lệnh “bởi vì nó ảnh hưởng đến giá cả trong siêu thị và tăng quyền tiếp cận các sản phẩm rẻ hơn”. Tuy nhiên, theo lời ông người ta bắt đầu lạm dụng chế độ đó tại các địa phương và “mở chợ trong những điều kiện mất vệ sinh”. Do đó, ông Lyashko hứa sẽ hủy bỏ nghị định về hoạt động của các chợ.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề