Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina – ông Vasily Kniazevych thông báo rằng sau khi áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các loại thuốc men và các sản phẩm y tế thì sự tăng giá thuốc có thể tránh được thông qua sự tự điều chỉnh của thị trường và sự giảm các khoản tiền phụ thu.

Theo tin từ báo chí, Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina, Vasily Kniazevych bắt đầu thảo luận về những thay đổi trong Bộ Luật của Ucraina “Về thuế giá trị gia tăng” trong việc thu thuế trên các sản phẩm thuốc men và y tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những thay đổi này có thể gây ra phản ứng tiêu cực của một số đại lý kinh doanh dược phẩm, chủ yếu là những thành phần tham gia vào việc nhập khẩu thuốc men.

Ông cũng không loại trừ những thông tin gây áp lực, không dựa trên những tính toán kinh tế, mà dựa trên những thông báo tăng giá và việc vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng lưu ý rằng việc gán toàn bộ thuế VAT cho người tiêu dùng sẽ không có lợi kinh tế, trước hết là đối với các doanh nghiệp buôn bán các loại thuốc, với các điều kiện như vậy doanh thu của họ có thể bị giảm do nhu cầu đối với một số loại thuốc giảm.

“Cần phải tiến hành tự điều chỉnh thị trường dược phẩm bằng cách chủ yếu là giảm các khoản phụ thu. Theo tính toán sơ bộ, việc áp dụng thuế VAT trên các sản phẩm thuốc men và y tế mang lại cho ngân sách nhà nước khoản tiền khoảng 310 triệu đô la Mỹ”, – ông Vasily Kniazevych nói.

Theo ý kiến của Sở hoạch định chính sách trong lĩnh vực lưu thông các sản phẩm và phương tiện y tế thuộc Bộ Y tế Ucraina, thì việc áp dụng thuế VAT trên các loại thuốc tại Ucraina cần phải thực hiện cùng với việc áp dụng chính sách hỗ trợ một phần chi phí thuốc men cần thiết cho các bệnh nhân điều trị ngoại trú.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng thuế VAT là khoản thu đáng kể nhất trong tất cả các loại thuế, nộp vào ngân sách nhà nước. Nó chiếm tới 39,7% trong tổng số thu của ngân sách nhà nước năm 2008 (chiếm 35,7% trong năm 2007) – đây là nguồn thu lớn nhất của nhà nước.

Ông Vasily Kniazevych cho rằng dự án luật trên cần được thảo luận rộng rãi giữa các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan. Theo Bộ trưởng, công việc chung của các chuyên gia sẽ tạo điều kiện thiết lập mức giá hợp lý cho các phương tiện y tế và các sản phẩm thuốc men, qua đó sẽ mang lại cho ngân sách nhà nước những khoản bổ sung, được sử dụng để bù đắp những chi phí thuốc men cho các đối tượng ưu đãi.

Như đã biết, trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế của Ucraina đã đề nghị áp dụng thuế VAT vào các loại thuốc nhập khẩu. “Cần phải áp dụng thuế VAT đối với các loại thuốc nhập khẩu để kiểm soát chúng”, – Vasily Kniazevych nói.

NNC
theo Mid