-Bộ Y tế có kế hoạch giảm thời gian xét nghiệm COVID-19 với chi phí của các phòng thí nghiệm tư nhân. 100 triệu UAH đã được phân bổ để thu hút các phòng thí nghiệm tư nhân. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Maxim Stepanov phát biểu khi trả lời câu hỏi của RBC-Ukraina tại một cuộc họp giao ban.

-Theo ông, tài liệu từ các thành phố có vấn đề trong quá trình thử nghiệm sẽ được gửi đến các thành phố khác không có vấn đề như vậy.

-Stepanov nói: “Chúng tôi sẽ có các thỏa thuận thích hợp với các phòng thí nghiệm tư nhân và gửi đến đó (tài liệu – biên tập) cho chính quá trình thử nghiệm, trong các phòng thí nghiệm, kết quả kiểm tra”.

-Bộ trưởng lưu ý rằng hiện nay các vấn đề về thử nghiệm được quan sát thấy ở các thành phố Kiev, Donetsk, Odessa, Dnepropetrovsk, Kharkov. Đồng thời, có những thành phố, chẳng hạn như thành phố Transcarpathian và Kirovograd, nơi tất cả các xét nghiệm được xử lý tại các phòng thí nghiệm.

-Nhớ lại rằng 5469 trường hợp nhiễm COVID-19 mới được xác nhận ở Ukraina mỗi ngày. Đồng thời, một kỷ lục mới về số người chết đã được ghi nhận trên cả nước mỗi ngày là 113 người chết.

-Trước đó, RBC-Ukraina viết rằng tính đến ngày 19 tháng 10 không có một khu vực nào ở Ukraina sẵn sàng giảm bớt kiểm dịch.

Thu Hà dịch thuật

Nguồn:

»Cùng chủ đề