Năm 2019, số lần kết hôn nhiều hơn sáu lần so với ly dị đã được đăng ký tại Ukraina, Bộ Tư pháp cho biết.

Năm 2019, tại Ukraina, so với năm ngoài số vụ ly hôn giảm, cơ quan báo chí của Bộ Tư pháp thông báo trên Facebook.

Theo Bộ Tư pháp, năm nay người Ukraina có số vụ kết hôn cao gấp sáu lần so với số vụ ly hôn. Chẳng hạn, năm 2019 tại Ukraina có hơn 227 nghìn cuộc hôn nhân đã được đăng ký, khoảng 37 nghìn cặp đã li hôn.

Năm 2018, Bộ Tư pháp đã ghi nhận gần 54 nghìn vụ ly hôn. Bộ cũng lưu ý trong năm 2014, ở  Ukraina đã có 38.377 vụ li hôn, năm 2015 – 34.230 vụ, và năm 2016 – 35.463 vụ.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề