Chính phủ Ukraina đã nỗ lực thương lượng với các nhà tài trợ về tái cấu trúc nợ cho Ukraina nhằm giảm thiểu áp lực cho nền kinh tế và kích thích tăng trưởng kinh tế đất nước. Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực thương lượng chưa đạt được kết quả có thể chấp nhận được. Lời kêu gọi của bà bộ trưởng Yaresko được công bố trên website của bộ tài chính Ukraina.

Bộ trưởng Yaresko nhấn mạnh rằng chính sách của chính phủ Ukraina được sự ủng hộ mạnh mẽ của quỹ tiền tệ quốc tế IMF và của các quốc gia lớn G7, những nước đồng ý cần phải hỗ trợ Ukraina vốn để cứu và phục hồi nền kinh tế của Ukraina.

Mục đích của chính phu nước ta là bảo vệ nhân dân Ukraina và chúng tôi sẵn sàng làm tất cả những bước đi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Ukraina”, – trong lời kêu gọi bộ trưởng nhấn mạnh. Theo lời bà Ukraina sẽ nhận được khoản chuyển ngân lần 2 của IMF trong thời gian tới đây.

Bộ trưởng Yaresko nhấn mạnh rằng chính phủ tuân thủ chính sách phục hồi sự ổn định tài chính nhà nước, đưa Ukraina trở lại cong đường tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mà đã được quỹ IMF cũng như các quốc gia cộng sự quốc tế thông qua và ủng hộ.

“Cho dù từ hậu quả của chế độ cũ và chính sách xâm lược của Nga chống Ukraina thì con đường đi tới phồn vinh và một tương lai an ninh đối với nhân dân Ukraina là không dễ dàng”, – bà Yaresko viết.

Theo bà Yaresko, gánh nặng tình hình kinh tế và tài chính ở Ukraina không nên để một mình nhân dân Ukraina – một dân tộc đã phải trả giá rất cao cho tương lai Châu Âu của mình, phải gánh chịu.

Bộ trưởng lưu ý rằng Quỹ IMF tiên liệu chia sẻ những nỗ lực về ổn định tài chính ở nước ta cho ba nhóm: IMF – 17,5 tỷ đô la, các định chế tài chính chính thức phải gánh chịu sự cung cấp vốn mới 7,2 tỷ đô la, các nhà cấp tín dụng tư nhân cung cấp 15,3 tỷ đô la bằng cách tái cơ cấu nợ đã có. Hai nhóm đầu tiên theo lời bà Yaresko đã ủng hộ, nói riêng, IMF đã chuyển ngân lần 1 và tiếp tục chuyển ngân lần 2 cho Ukraina tín dụng trong khuôn khổ chương trình cấp vốn, còn các cộng sự Mỹ, Canada, EU và Nhật đã ký một loạt các hiệp định cấp vốn cho Ukraina.

“Các chủ nợ chủ quyền tư nhân do Ủy ban đặc biệt các nhà cấp tín dụng đại diện với tư cách là nhóm thứ 3 cho tới ngày hôm nay vẫn từ chối cấp phần trợ giúp của mình dành cho Ukraina để góp phần phục hồi đất nước”, – bà Yaresko nhấn mạnh. Bà cũng lưu ý rằng đã 3 tháng ròng thương lượng về tái cơ cấu nợi với các nhà đầu tư tư nhân trong khuôn khổ các thông số của chương trình IMF những không đạt kết quả, thay vì vào đó họ đề nghị dùng dự trữ ngoại hối của quốc gia để khử nợ.

Lưu ý rằng các nhà phân tích ở “Goldman Sach Group” cho rằng khả năng cao là Ukraina sẽ tuyên bố phá sản vào cuối tháng 7 sau khi tới kỳ phải trả chiết khấu nợ Coupon vào ngày 24 tháng 7 nếu không thỏa thuận được với các nhà đầu tư tư nhân – những người năm giữ trái phiếu chính phủ Eurobond.

Đồng thời cũng lưu ý rằng bộ trưởng Yaresko đã không phải 1 lần nói đến khả năng tuyên bố phá sản. “Về mặt lý thuyết là không loại trừ tuyên bố phá sản, bởi vì quốc hội đã thông qua luật, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6, cho phép HĐBT Ukraina hoãn thanh toán nợ nước ngoài cho các nhà tài trợ tư nhân cho tới 1 tháng 7 năm 2016”, – bà bộ trưởng vừa tuyên bố vào ngày hôm qua trong diễn đàn với Phòng thương mại Hoa Kỳ ở Kyiv.

Nguồn: TTX Unian

PS: Trong khi đó một nhà phân tích Ukraina viết trên Blog nói rằng tập đoàn “Franklin Tempton” đại diện cho các nhà đầu tư tư nhân có tới 90% vốn là của “Gia đình” (Yanukovich và Company), còn các nhà đầu tư Mỹ chỉ nắm có 10% vốn và vì thế Ukraina muốn tuyên phá sản là nhằm trả thù “Gia đình” do họ đã tham nhũng tiền nhà nước Ukraina lại đem cho nhà nước Ukraina vay. “Vì thế chính phủ tuyên phá sản là cách bắn một mũi tên nhằm 2 mục đích”, – Bloger tuyên bố.

Comment: nếu thực tế quả thật như Bologer này nói thì thiết nghĩ thương lượng cón thể hục hồi nay mai với kết quả tích cực thuộc về chính phủ Ukraina, nghĩa là các nhà đầu tư tư nhân sẽ phải nhượng bộ trong cuộc thương lượng về tái cấu trục nợ cho Ukraina theo các điều kiện mà Ukraina đưa ra.