Có 254 ĐBND đã ủng hộ cách chức bộ trưởng tài chính Danilyuk.

Trước khi bị cách chức ông Danilyuk đã liên tiếp chỉ trích chính phủ gay gắt.

“Người ta buộc tội tôi là mang chuyện trong nhà ra đường. Khi các vị trao cho tôi quyền hạn là không phải đi vào nhà ai mà là đi thực hiện một chính sách tài chính có hiệu quả, hiện đại.

Tôi đã đấu tranh với nạn tham nhũng, với nạn biển thủ tài sản quốc gia. Tôi đi xây dựng cục điều tra tài chính. Tôi bảo vệ quyền lợi của Ukraina với tất cả danh dự và phẩm giá trước các cộng sự quốc tế của Ukraina”, – bộ trưởng nói trước khi bỏ phiếu ở quốc hội.

“Sau khi ông ta gây ra xung đột tại phiên họp chính phủ mà ông ta tự cho phép mình có những hành vi mà theo tôi là không tương xứng với chức vụ bộ trưởng và không thể tiếp tục giữ chức  vụ này”, – ông Groisman nói trước quốc hội.

Trước đó bộ trưởng Danilyuk đã có bức thư mật gửi IMF nói về những vấn đề của Ukraina mà thủ tướng Groisman không hài lòng.

Giám đốc báo chí của Quỹ IMF Jarry Rice bình luận như sau:

“Chúng tôi không bình luận các vấn đề nhân sự riêng biệt, nhưng thể hiện sự lo ngại về sự thay đổi khả dĩ vai trò chế định của bộ tài chính Ukraina”.

Ông nhấn mạnh: “theo quan điểm của chúng tôi thì bộ tài chính cần giữ vai trò chủ đạo của mình trong chính sách thuế khóa và ngân khố nói chung”.

Ông cũng lưu ý rằng, bộ trưởng Danilyuk là người có quan điểm cải cách nhiệt thành trong các cuộc thương lượng với quỹ IMF.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề