Bộ trưởng quốc phòng Ukraina Stepan Poltorak trong phiên họp của Ủy ban cải cách của Bộ quốc phòng đã nêu 5 ưu tiên của ngành trong năm 2019.

 

Cơ quan báo chí bộ quốc phòng thông báo.

“Có 5 ưu tiên mà bộ quốc phòng dành những nỗ lực lớn để tập trung hoàn thành, cả trong cơ quan bộ cũng như ở các cấp”, – bộ trưởng nói.

  • Thứ nhất đó là quản trị quốc phòng hiệu quả, điều này tiên liệu hoạt động toàn diện sự kiểm soát dân sự dân chủ và hệ thống quản trị mới tương xứng với các tiêu chuẩn của NATO;

Liên quan vấn đề này Bộ trưởng lưu ý lãnh đạo bộ tổng tham mưu về sự cần thiết kết thúc trong năm 2019 sự hình thành hệ thống quản trị mới.

  • Ưu tiên thứ hai đó là kế hoạch hóa quốc phòng trên cơ sở những khả năng liên quan tới ngân sách và các quá trình triển vọng gần ở trong nước.
  • Thứ ba là mua sắm quốc phòng: nhập khẩu cần có cả một tổ hợp quy tắc theo quyền hạn mới của bộ. Ở trong nước – trên cơ sở các quy tắc mới có xét tới các tiêu chuẩn Châu Âu và các nghị định thư”, – bộ trưởng nhắc nhở.
  • Theo lời bộ trưởng ưu tiên thứ 4 là cơ cấu tối ưu các lực lượng vũ trang tương ứng các khả năng cụ thể. “Điều này liên quan sử dụng có hiệu quả tiềm năng con người và tài nguyên vật chất bằng cách hoàn thiện cơ cấu tổ chức Các LLVT, tương quan hợp lý về quân số của các cơ quan quản lý quân đội, các đơn vị hậu cần, các cơ quan và tổ chức”, – bộ trưởng lưu ý.
  • Ưu tiên thứ 6 đó là một hệ thống tích hợp các khả năng quân sự và dân sự của Ukraina để bảo vệ quyền lợi quốc gia, tiên liệu sử dụng các công cụ chính trị và ngoại giao.
  • Bộ trưởng Poltorak thông báo, trong năm 2018 có thêm 30 000 công dân ký kết hợp đồng quân sự. Năm 2018 là một năm bảo đảm tốt việc tuyển dụng, hấn luyện, đào tạo quân nhân và sĩ quan. Bộ trưởng cũng thông báo rằng trong năm 2018 có trên 30 000 binh sĩ ký hợp đồng quân sự, trong số đó có 2 000 sĩ quan.

Lưu ý rằng, ở Ukraina kể từ năm 2015 quân đội đang chuyển dần từ Hệ thống nghĩa vụ quân sự sang Hệ thống quân đội hợp đồng chuyên nghiệp.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề