Bộ trưởng quốc phòng Ukraina Stepan Poltorak kể rằng, do những vụ nổ kho vũ khí trong 3 năm gần đây đã có 75 quân nhân bị truy cứu trách nhiệm. >>“5 каналу”.

“Sau các sự kiện xảy ra ở Ukraina, kể từ kho Svatovo chúng tôi đã thay đổi nhiều. Đồng thời cũng quy trách nhiệm. Tôi đã truy cứu trách nhiệm 75 người, kể cả trên 20 tướng”, – ông Poltorak lưu ý.

Theo lời bộ trưởng Poltorak, tình hình tới năm 2014 đa phần các kho vũ khí không được chi tiền đầy đủ, còn công việc phục hồi chúng và hiện đại hóa là tốn số tiền lớn. Poltorak đánh giá rằng, sau khi sa thải và điều tra “không còn ai muốn giữ chức vụ do xuất phát từ trách nhiệm cao mà họ phải nhận về mình”.

Trước đó, cựu giám đốc SBU Nalivaychenko tuyên bố rằng lãnh đạo quân đội của Ukraina cần phải từ chức do để xảy ra các vụ nổ tại các kho quân sự.

Ông Nalivaychenko đồng thời lưu ý rằng ở đây muốn nói tới không phải trường hợp thứ nhất, không phải thứ hai mà là lần thứ 7 trong những năm gần đây, và quốc hội cần phải cấp tốc nghe báo cáo kết quả của tất cả các cuộc điều tra và và những khoản trợ giúp đã được chi, hoặc không chi cho những người bị nạn.

Như Bộ trưởng Poltorak nói trên kênh “5 канала“, sắp tới ông sẽ sa thải 2 thứ trưởng của bộ quốc phòng”.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề