Tuần tới, ngày 4 tháng Tư, sẽ diễn ra Đại hội của Đảng “Tiến lên, Ucraina!”, trong đó sẽ thông qua quyết định đổi tên thành Đảng “Tự vệ nhân dân”. Đồng thời trong đại hội cũng sẽ xem xét vấn đề thay đổi người lãnh đạo của một lực lượng chính trị này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Yuri Lusenko sẽ được đề cử làm người dẫn đầu trong Đảng “Tự vệ nhân dân” (NS). Ban tổ chức của Đại hội cũng hy vọng rằng, tham gia vào đại hội của Đảng “Tự vệ nhân dân” sẽ có cả khối “Christian – Liên minh dân chủ” ( Lãnh tụ của khối này là đại biểu Vladimir Stretovich, một luật sư ).

Bộ trưởng Nội vụ tin tưởng rằng, lực lượng chính trị mới này sẽ không chỉ có thành viên của đảng “Tiến lên, Ucraina!”, mà tham gia vào nó còn có các đại biểu của khối “Christian – Liên minh dân chủ” – lực lượng chính trị này đã cùng với “Tiến lên, Ucraina!” tham gia trong chiến dịch bầu cử Quốc hội vào năm 2007.

Theo thông tin nhận được, việc làm đầu tiên của Đảng “Tự vệ nhân dân” là sẽ dẫn đầu trong chiến dịch tuyên truyền tái bầu cử Quốc hội, sau đó sẽ thành lập một khối là “Tự vệ nhân dân Yuriy Lusenko”. Mùa hè năm 2007, khối đã trở thành một phần của “Megabloc”, hay được gọi là “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân”, do Yuriy Lusenko dẫn đầu.

Ngoài ra, chính Bộ trưởng Nội vụ đã nhiều lần công khai nói rằng, cương vị Bộ trưởng của ông không phù hợp với việc quản lý các hoạt động của Đảng.

NNC
theo UA-TODAY