Theo lời ông Pavlo Klimkin, ông sẽ đệ đơn từ chức ngay sau khi ông Volodimir Zelenskiy đăng quang tổng thống Ukraina.

Ông cho biết đề xuất từ chức của ông sẽ cho phép tổng thống mới lựa chọn người mà ông muốn làm việc trên cương vị bộ trưởng ngoại giao. Ông gọi hành động này của mình là “văn hóa chính trị”.

“Tất nhiên là tôi cũng đề xuất tổng thống mới ứng viên cho chức vụ bộ trưởng ngành ngoại giao để ông lựa chọn, tôi sẽ làm điều đó theo nghĩa vụ của người ra đi”, – ông Klimkin lưu ý.

Ông Klimkin nhấn mạnh quyết định này tương ứng với kế hoạch chính trị của ông mà ông đã tuyên bố trước.

Nhớ rằng, ông Klimkin đã tuyên bố rằng tổng  thống tiếp theo của Ukraina không thể thay đổi đường lối, hoặc ngăn chặn đường lối hội nhập EU và NATO của Ukraina.

Nguồn: fakty

»Cùng chủ đề