Công việc chính để cải cách hệ thống quốc phòng Ukraina theo các tiêu chuẩn của NATO có thể kết thúc vào năm 2020. Bộ trường Klimkin nói chuyện với báo giới bên lề Summit NATO ở Warsawa.

Hiện tại chúng tôi nói không phải về viện trợ từ một quốc gia thành viên cụ thể nào, không phải về việc cái gì xảy ra trong cung cấp vũ khí cho Ukraina ở cấp hai nước. Vấn đề nói tới là đưa hệ thống các lực lượng vũ trang tới các tiêu chuẩn Châu Âu bằng hoặc là các quỹ tín dụng hoặc là các chương trình khác”, – ông Klimkin giải thích.

Theo bộ trưởng Klimkin, phần lớn của cải cách có thể kết thúc vào năm 2020. “Chúng ta cần phải có thời hạn thật ham muốn, và tôi cho rằng công việc chính cần phải được thực hiện tới năm 2020, nghĩa là trong vòng bốn năm”, – bộ trưởng tuyên bố.

Ông Klimkin nhấn mạnh rằng khối lượng trợ giúp tài chính sẽ thường xuyên gia tăng, chừng nào cải cách lĩnh vực này còn tiếp tục. “Ở đó có câu viết về Gói trợ giúp – đó là tài liệu sống, nghĩa là chúng tôi không thể nói về con số. Các quỹ sẽ được thực hiện theo chừng mức thực hiện và thỏa thuận từng dự án cụ thể”, – bộ trưởng Klimkin tuyê bố.

Còn phó thủ tướng Ukraina về các vấn đề hội nhập Châu Âu Ivanna Klimpus-Tsintsatze tuyên bố rằng trong số những hướng thực hành nói tới sự tiếp tục công tác của các quỹ cũ, và bắt đầu công tác của các quỹ mới để bảo đảm sự ủng hội toàn diện và đa dạng hơn cho Ukraina.

Nói riêng, một trong những quỹ mới sẽ lo liệu chi tiền để gỡ mìn ở Donbass. Đồng thời trong gói cứu trợ có cả vấn đề mua sắm thiết bị để gia tăng bảo vệ tin học và đào tạo người sử dụng. “Chúng tôi hi vọng trước hết về công tác tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ hạ tầng cơ sở mang tính nguy kịch”, – phó thủ tướng nói.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề