Theo lời của bộ trưởng năng lượng và công nghiệp than Vladimir Demchisin, giá than bị kích cao lên ít nhất là 300Hrn/1T. Ông Demchisin nói trên truyền hình “Kênh 5”. Bộ trưởng tuyên bố rằng thợ mỏ không nhân nhượng và tiến tới đe dọa, những chính cạnh tranh thì chính họ có lợi. Demchisin đánh giá rằng tình hình các mỏ nhà nước là bình thường. Còn chuyện mít tinh ở Kyiv thì đó là việc của cơ quan công lực.

“Giá thực của than không phải 1500Hrn/T được. Giá thực vào khoảng 1100Hrn/T. Có thể hơn-kém không khiều”, – Demchisin khẳng định. Bộ trưởng người ta đe dọa nhà nước bằng việc chấm dứt cung cấp than chi các nhà máy nhiệt điện. “Trong vòng tháng qua đã đốt 700 ngàn (tấn), dự trữ đã giám nhanh”, – ông nói.

“Thật là lý tưởng nếu như những mỏ này, những mỏ do DTEK quản lý lại thuộc về một số công ty, 3-4 công ty. Khi đó họ sẽ cạnh tranh với nhau. Và khi đó không phải nói chấm dứt cấp hay cung cấp than. Đáng tiếc là không có tình hình đó. Trong sản xuất điện năng tình hình cũng như thế”, – ông Demchisin lưu ý.
Lưu ý rằng, mầy ngày qua ở trung tâm Kyiv đã có các cuộc mít tinh quần chúng của “thợ mỏ”, mà một trong những đòi hỏi của họ là sa thải bộ trưởng Demchisin. Sau đó đại biểu nhân dân Mustafa Nayem đã công bố các tài liệu mà có vẻ như chỉ ra sự liên đới của các nhà quản trị của Akhmetov tới việc tổ chức những cuộc mít tinh này. Trong khi đó DTEK nói họ không biết tài liệu ông Nayem công bố lấy từ đâu ra.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Liga.net

»Cùng chủ đề